Thunder radar more information blitzortung!


Löydät sääaseman tiedot myös:

European Weather Network

Finland Weather Exchange

Weather Underground

AWEKASPoijut ja muut sään mittauslaitteeet Pohjanmerellä


Mesomap of nearby weather buoys

 Ilman lämpötila   Veden lämpötila   Tuulen suunta ja nopeus   Tuulenpuuskan nopeus   Ilmanpaine   Ilmanpaineen muutos   Aallonkorkeus   Visibillity 

-°C 9,6°C Wind from NNENNE@16,5 m/s - 980,9hPa +3,5hPa 9,5ft 9km

4,7°C 11,1°C Wind from NN@8,2 m/s - 985,1hPa +6,9hPa 8,9ft 20km

6,3°C 12,1°C Wind from NN@17,0 m/s - 991,7hPa +6,2hPa 9,8ft 20km

6,6°C - Wind from ENEENE@3,1 m/s - 993,4hPa +2,4hPa - 20km

6,5°C - Wind from SESE@2,1 m/s - 992,3hPa +2,2hPa - 20km

2,8°C - Wind from NNENNE@7,2 m/s - 985,3hPa +1,5hPa 6,6ft 20km

4,8°C - Wind from NNENNE@11,3 m/s - 986,1hPa +1,3hPa 6,6ft 20km

4,9°C - Wind from SSWSSW@5,1 m/s - 992,9hPa +1,9hPa 6,2ft 20km

6,2°C - Wind from SSWSSW@1,0 m/s - -hPa - 6,9ft -

5,5°C - Wind from EE@1,0 m/s - 992,9hPa +2,3hPa 7,2ft 20km

5,3°C - Wind from SS@2,6 m/s - 992,0hPa +2,2hPa 6,6ft 20km

-°C - Wind from SSESSE@0,5 m/s - 992,6hPa +2,5hPa - 20km

7,5°C 11,5°C Wind from NNWNNW@11,3 m/s - 996,1hPa +3,2hPa 9,8ft 50km

7,6°C - Wind from NNENNE@1,5 m/s - 993,6hPa +2,2hPa - -

7,1°C 9,1°C Wind from NN@10,8 m/s - 995,1hPa - 9,8ft -

9,7°C 12,0°C Wind from NNWNNW@11,3 m/s - 1007,0hPa +2,2hPa 22,0ft -

7,3°C 11,1°C Wind from NN@8,8 m/s - 1004,5hPa +1,8hPa 18,4ft -

6,7°C 9,9°C Wind from NN@8,8 m/s - 1001,8hPa +0,4hPa 15,1ft -

Sandettie Lightship at 18:00: Water: 9,6°C, Wind: NNE@16,5m/s, Baro: 980,9hPa (+3,5), Waves: 9,5ft Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 4,7°C, Water: 11,1°C, Wind: N@8,2m/s, Baro: 985,1hPa (+6,9), Waves: 8,9ft Channel Lightship at 18:00: Air:. 6,3°C, Water: 12,1°C, Wind: N@17,0m/s, Baro: 991,7hPa (+6,2), Waves: 9,8ft Anasuria AWS at 18:00: Air:. 6,6°C, Wind: ENE@3,1m/s, Baro: 993,4hPa (+2,4), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 2,8°C, Wind: NNE@7,2m/s, Baro: 985,3hPa (+1,5), Waves: 6,6ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 4,8°C, Wind: NNE@11,3m/s, Baro: 986,1hPa (+1,3), Waves: 6,6ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 4,9°C, Wind: SSW@5,1m/s, Baro: 992,9hPa (+1,9), Waves: 6,2ft Brent North Sea at 18:00: Air:. 5,5°C, Wind: E@1,0m/s, Baro: 992,9hPa (+2,3), Waves: 7,2ft North Sea at 18:00: Air:. 5,3°C, Wind: S@2,6m/s, Baro: 992,0hPa (+2,2), Waves: 6,6ft North Sea at 18:00: Wind: SSE@0,5m/s, Baro: 992,6hPa (+2,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 7,5°C, Water: 11,5°C, Wind: NNW@11,3m/s, Baro: 996,1hPa (+3,2), Waves: 9,8ft North Sea at 18:00: Air:. 7,6°C, Wind: NNE@1,5m/s, Baro: 993,6hPa (+2,2), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 7,1°C, Water: 9,1°C, Wind: N@10,8m/s, Baro: 995,1hPa, Waves: 9,8ft No recent reports. K2 Buoy at 18:00: Air:. 9,7°C, Water: 12,0°C, Wind: NNW@11,3m/s, Baro: 1007,0hPa (+2,2), Waves: 22,0ft K4 Buoy at 18:00: Air:. 7,3°C, Water: 11,1°C, Wind: N@8,8m/s, Baro: 1004,5hPa (+1,8), Waves: 18,4ft K5 Buoy at 18:00: Air:. 6,7°C, Water: 9,9°C, Wind: N@8,8m/s, Baro: 1001,8hPa (+0,4), Waves: 15,1ft


ID Nimi Aika EET Lämpötila °C Veden lämpötila °C Tuuli m/s Ilmanpaine hPa Muutos hPa Aallot ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 - 9,6 NNE Wind from NNE 16,5 980,9 +3,5 9,5 9
62305 Greenwich Lightship 18:00 4,7 11,1 N Wind from N 8,2 985,1 +6,9 8,9 20
62103 Channel Lightship 18:00 6,3 12,1 N Wind from N 17,0 991,7 +6,2 9,8 20
62164 Anasuria AWS 18:00 6,6 - ENE Wind from ENE 3,1 993,4 +2,4 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 18:00 6,5 - SE Wind from SE 2,1 992,3 +2,2 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 2,8 - NNE Wind from NNE 7,2 985,3 +1,5 6,6 20
62144 Clipper AWS 18:00 4,8 - NNE Wind from NNE 11,3 986,1 +1,3 6,6 20
63110 Beryl A AWS 18:00 4,9 - SSW Wind from SSW 5,1 992,9 +1,9 6,2 20
63113 Brent "A" AWS 18:00 6,2 - SSW Wind from SSW 1,0 - - 6,9 -
63104 North Sea 18:00 5,5 - E Wind from E 1,0 992,9 +2,3 7,2 20
63112 North Sea 18:00 5,3 - S Wind from S 2,6 992,0 +2,2 6,6 20
63117 North Sea 18:00 - - SSE Wind from SSE 0,5 992,6 +2,5 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 7,5 11,5 NNW Wind from NNW 11,3 996,1 +3,2 9,8 50
62114 North Sea 18:00 7,6 - NNE Wind from NNE 1,5 993,6 +2,2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 7,1 9,1 N Wind from N 10,8 995,1 - 9,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 18:00 9,7 12,0 NNW Wind from NNW 11,3 1007,0 +2,2 22,0 -
62105 K4 Buoy 18:00 7,3 11,1 N Wind from N 8,8 1004,5 +1,8 18,4 -
64045 K5 Buoy 18:00 6,7 9,9 N Wind from N 8,8 1001,8 +0,4 15,1 -

Alkuperäinen skripti  Saratoga-weather.org

Laitteet joita käytämme:

Sääasema
Davis VP2

Sääasemaohjelma
Cumulus

Sääaseman tietokone
Asus EeePC

Palveluntarjoaja
Suncomet

Davis VP2

Cumulus

Asus EeePC

Suncomet